Tegn og symptomer

Selv om tegn og symptomer på Pompe sykdom kan variere, er noen mer vanlige enn andre.
Dr. J.C. Pompe - Malattia di Pompe

Å leve med Pompe sykdom kan gi både fysiske og psykiske utfordringer.

Pasienter skal vite at de ikke er alene. Selv om Pompe sykdom er sjelden, finnes det pasientgrupper og helsepersonell rundt om i verden som kan hjelpe.

Siden hver historie vil være unik, kan det å få kontakt med andre både gi støtte og nye perspektiver.

Pompes sjukdom

Å leve med Pompe sykdom

Lenker til nettsteder med mer informasjon om hvordan leve med Pompe sykdom.

Pompes sjukdom

Pompe sykdom er arvelig og overføres fra foreldre til barn.
Den kalles derfor en nedarvet sykdom.