Nyttige lenker

Forening for Muskelsyke

Fekjan 7 F
1394 Nesbru
Telefon : 411 907 02
E-post: ffm@ffm.no
ffm.no

Nevromuskulært kompetansesenter, UNN – Tromsø

Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Postboks 33
9038 Tromsø
Tlf: 776 27217
www.unn.no/nmk

International Pompe Association

c/o VSN, Luitenant Generaal van Heutszlaan 6
3743 JN Baarn, The Netherlands
Telefon: +31(35)5480480
E-post: info@worldpompe.org
www.worldpompe.org

Nettverk for omsorgspersoner/pårørende

Caring for Rare Disease Caregivers
1130 Connecticut Ave. NW
Suite 300
Washington, DC 20036
E-post: info@caregiveraction.org
www.rarecaregivers.org