Å leve med Pompe sykdom

Pompe sykdom kan påvirke mange ulike deler av kroppen. På grunn av dette, vil oppfølging av sykdommen innbefatte innspill fra forskjellige medisinske spesialister.
Dr. J.C. Pompe - Malattia di Pompe

Prosessen frem til endelig diagnose kan ofte være lang og komplisert. Det innbefatter gjerne flere leger og et antall tester. Vanligvis vil legene først utelukke mer vanlige sykdommer med lignende symptomer som Pompe sykdom.

Pompes sjukdom

Tegn & Symptomer

Selv om tegn og symptomer på Pompe sykdom kan variere, er noen mer vanlige enn andre.

Pompe sykdom kan gi et vidt spekter av symptomer og variere fra person til person

Pompe sykdom kan gi et vidt spekter av symptomer og variere fra person til person.

Pompes sygdom - symptomer og sygdomstegn

Pompe sykdom er arvelig og overføres fra foreldre til barn. Den kalles derfor en nedarvet sykdom.