Hva er Pompe sykdom

Pompe er en sjelden sykdom som kan ramme menn og kvinner i alle aldre fra alle etniske grupper. Det er en genetisk sykdom, som betyr at den overføres fra foreldre til barn gjennom arv.
Dr. J.C. Pompe - Malattia di Pompe

Hva er Pompe sykdom?

Pompe kan medføre en rekke helseproblemer, men det vanligste symptomet er muskelsvakhet som forverrer seg over tid hvis det ikke gis behandling.1 1. Kishnani PS, Steiner RD, Bali D et al. Pompe disease management and guidelines. ACMG Practice Guideline. 2006;8;5:267-288

Pompe sykdom kan ikke helbredes, men det finnes behandling for å dempe symptomene og videreutvikling av sykdommen.

Referanser
1. Kishnani PS, Steiner RD, Bali D et al. Pompe disease management and guidelines. ACMG Practice Guideline. 2006;8;5:267-288

Pompes sjukdom

Lenker til nettsteder med mer informasjon om hvordan leve med Pompe sykdom.

Pompe sykdom kan gi et vidt spekter av symptomer og variere fra person til person

Pompe sykdom kan gi et vidt spekter av symptomer og variere fra person til person.

Pompes sygdom - symptomer og sygdomstegn

Pompe sykdom er arvelig og overføres fra foreldre til barn. Den kalles derfor en nedarvet sykdom.